Ελαιογραφία

Διαστάσεις έργου 50 cm X 60 cm

Oil on Wood

Διαστάσεις έργου 50 cm X 70 cm

Διαστάσεις έργου 50 cm X 60 cm

Διαστάσεις έργου 50 cm X 70 cm

Διαστάσεις έργου 50 cm X 70 cm